edoradztwochemiczne.pl: wsparcie ekspertów w uzupełnianiu dokumentów technicznych

edoradztwochemiczne.pl: wsparcie ekspertów w uzupełnianiu dokumentów technicznych

Wielokierunkowe usługi dotyczące substancji chemicznych wykonuje przedsiębiorstwo eDC dla właścicieli firm z licznych dziedzin. Team specjalistów z długoletnim doświadczeniem nie ma problemu zarówno z udzielaniem merytorycznych wskazówek, jak i z opracowaniem dokumentacji takiej jak na przykład karta charakterystyki albo etykiety CLP. Karta charakterystyki to dokument, jaki jest bardzo często przygotowywany dla klientów.

Może on być wykonany w języku polskim albo w innym języku europejskim. Karta charakterystyki zawiera wiadomości o bezpiecznym obchodzeniu się, przechowywaniu oraz transporcie substancji i mieszanin wliczających się do niebezpiecznych. Można z niej dowiedzieć się, jakie zagrożenia może stworzyć określony produkt.

Dokument potrzebny jest dla mieszanin i substancji niebezpiecznych oraz w zgodzie z artykułem 31 rozporządzenia REACH. O tym, jakie są to szczegółowo substancje eksperci informują osoby, które kierują się do przedsiębiorstwa. W firmie przygotowywane są także pozostałe dokumenty, takie jak: karty SDS/MSDS, etykiety CLP, dokumenty transportowe ADR a także dokumenty transportowe DGD/DGN/IMO. Można też zdecydować się na usługę analizy i identyfikowania chemicznego. W rezultacie właściciele firmy będą zorientowani, czy na terenie własnego zakładu wytwarzają wszystko zgodnie z terminarzem. Jeżeli ktoś chciałby korzystać z przygotowania i wdrożenia znaczących dla konkretnej działalności reguł postępowania, to również eksperci mu w tym pomogą. W ramach takiej usługi będą przeanalizowane i poddawane korekcie dokumenty firmowe. Odbędą się też audyty sprawdzające funkcjonowanie firmy.

Eksperci z eDC mogą też szkolić pracowników każdego szczebla. Kiedy ktoś chce korzystać z dłuższej współpracy, to również ma taką możliwość. Klienci, którzy chcą współpracować z marką mogą decydować się na skorzystanie z jednej usługi albo od razu zdecydować się na komplet, o ile tylko będzie odpowiadać to profilowi ich prosperowania. Wówczas mają gwarancję, że wszystkim zajmą się specjaliści.